Stichting

Hebt u interesse in onze werkzaamheden van de afgelopen jaren klik dan op de volgende link

Verslag van de  werkzaamheden in 2014 (pdf)

Verslag van de werkzaamheden in 2015 (pdf)

Verslag van de werkzaamheden in 2016 (pdf)

Verslag van de werkzaamheden in 2017 (pdf)

 

23-04-2014 Akte van oprichting Stichting Noorderbegraafplaats Assen, zie onderstaande link

Oprichtingsakte SNBA  pdf

03-09-2014 Statuten Stichting Noorderbegraafplaats Assen, zie onderstaande link:

Statuten SNBA  pdf

09-10-2014 Beschikking ANBI 

 

Bestuur :  Jan Lagendijk (voorzitter)sdfl
George H.A.M. Greving (vice-voorzitter, penningmeester)                Greving, George
Aly Tap-Panjer  (secretaris)   Aly Tap-Panjer
Lukas D. Kwant (technische zaken)                                                  Lukas Kwant, 20150308
Ria Ottens-Breider (contact nabestaanden)     Ria Ottens-BreiderPeter Nijmeijer (evenementen)Peter Nijmeijer

Dick Sunnotel  ( facebook, website)  pasfoto                       

Raad van Advies : (advisory board)   F. Bouwers,  Mr. M.G. Doornbos, Martin H.D. Hiemink.

 

Vrijwilligers : (volunteers)                                                                         Volunteers 20141129

Erik Baas,  Marcel Bleeker,  Kees den Boer,  Bert Boon,  Janneke G. Bulder,  Paul Engberts,  Manon Ensink,  Chris van Hattum,  Margriet Hesseling,      Gerke Holtrop,  Jan Janssen,  Mark Jongstra,  Gert Kamminga,  Anna Kamminga-van Tarel (coördinator groen),  Willem Koekoek, Jaap Kolman,          Lukas D. Kwant,   Jan Lagendijk (genealogisch onderzoek),  Arend Lensen,  Geesje van der Linde,  Peter Linker,  Corrie Nederend-Hummel, Wim Nederend,  Peter Nijmeijer,  Ria Ottens-Breider,  Han A. van Riel,  Koosje de Ruiter,  Renate Scheper,  André Smid, Ella van ‘t Spijker,  Dick Sunnotel,        Aly Tap-Panjer,  Jan Tent,  Vera van der Valk,  Loek Vereijken (coördinator groen),  Maarten Visser,  Annette de Vos tot NederveenCappel,                        Irma Wijbenga-Schreuder,  Anke Wildeboer,  Luc de Wit-Ybema.

Buitengewone vrijwilligers : Kees Geut (hist. ver. Middelstum,werkgr. begraafplaats),  Ans Groenendaal, Mirjam de Jager (De Pelikaan), Lutie de Jong (fotografie), Thea Mourik (fotobewerking),  Lucas A. Ocken (excelbestand graven en site online begraafplaatsen) Mathijs Smaal (adviseur groen),  Ineke Spierdijk-van Dalen.