info@mywebsite.com 0630115789

Over Ons

Op de in 1823 opgerichte Noorderbegraafplaats, de oudste algemene dodenakker van de stad, rusten allen, die een aandeel hebben gehad in de ontwikkeling van de Drentse hoofdstad, van het dorp met ruim 600 inwoners in 1807 tot de stad met 67.000 inwoners nu. Hier bevinden zich de graven van de burgemeesters, de gouverneurs van de provincie, de presidenten van de rechtbank, de uitgevers en drukkers, maar ook van de dominees, de winkeliers en de bewoners van de plaggenhutten van eertijds; Kortom, hier ligt de historie van Assen, die moet worden bewaard en onderhouden om het contact met ons directe verleden niet te verliezen. Wie kent niet de uitspraken: Het verleden bepaalt de toekomst en leer van de fouten in het verleden. In dit park vinden we van één familie soms de grafmonumenten van wel vier generaties. Wie kan nog zeggen, dat er een monument bestaat voor zijn betovergrootvader?
Stichting
In participatie met de gemeente Assen, beijveren meer dan 30 vrijwilligers van de Stichting Noorderbegraafplaats Assen (SNBA) zich, de vervallen Noorderbegraafplaats te restaureren. Het doel is te komen tot het eertijds lommerrijke gedenkpark dat de gemeenteraad al in 2010 voor ogen stond, toen het beleidsplan ‘Historie en toekomst van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats’ werd aangenomen. Onze vrijwilligers knappen, in opdracht- en met medewerking van nabestaanden, de graven op en de Gemeente maakt een grote inhaalslag met het verbeteren van de infrastructuur. Zo werd door de Gemeente in het voorjaar van 2015 nieuw plaveisel op het hoofdpad en een nieuwe drainage aangelegd, hagen werden opnieuw geplant en in het voorjaar van 2016 wil de Gemeente langs het hoofdpad de rijen berken opnieuw plaatsen, dit alles naar de originele plattegrond van 1823. Dankzij een grote donatie zijn tussen de bomen een groot aantal parkbanken geplaatst, die van dit park een aangename rustplaats zullen maken, waar je met genoegen even ontsnapt aan de hektiek van alledag.


De begraafplaats telt drie rijksmonumenten: Het toegangshek met zijn vele symbolen en de gietijzeren grafmonumenten van Brumstede en van van Bulderen. Het hek, uit 1859, werd door de gemeente al in 2011 volledig gerestaureerd en is in 2014 door de SNBA in de oorspronkelijke kleuren zwart en zilver teruggebracht. Het is schitterend geworden en trekt alle aandacht. De beide grafmonumenten zijn in zeer slechte staat, maar ondanks dat trekken ze bezoekers uit het hele land. Het monument Brumstede is het grootste gietijzeren grafmonument in Nederland. De restauratie van deze twee graven valt buiten de mogelijkheden van de Stichting, wij beijveren ons wel om door onze bemiddeling fondsen te werven maar hopelijk worden mettertijd meerdere partijen bereid gevonden in de kosten bij te dragen.